Verantwoording

Onze kijk op dierproeven, dierenwelzijn en open communicatie

Jaarverslag 2021
Menu

Homepage

Verantwoording

Onze kijk op dierproeven, dierenwelzijn en open communicatie

3V & transitie

Hoe wij werken aan vervanging, vermindering, verfijning en transitie

Trends

Aantallen proefdieren en dierproeven over meerdere jaren

Organisatiecultuur

De Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht verzorgt alle interne communicatie met en tussen onderzoekers, biotechnici en dierverzorgers die met dierproeven en proefdieren te maken hebben. Hiermee bouwt zij permanent aan een zorgzame organisatiecultuur ('Culture of Care'). Zij is steeds in gesprek met alle betrokken partijen, van dierverzorger tot bestuurder. Door de coronacrisis werden bijeenkomsten eerst geannuleerd en later gedigitaliseerd, waardoor het totale aantal lager ligt dan andere jaren.

Cijfers interne communicatie 2021

3x

Introductie ‘Dierproeven in Utrecht’ voor nieuwe medewerkers

12x

Nieuwsbrief van Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht

3x

Interne (en eenmaal deels ook externe) workshop over het nieuwe Animal Tissue Exchange Platform (ATEX)

25x

Adviestraject met onderzoekers en docenten over proefopzet en 3V

10x

Bezoek aan onderzoeksafdeling door werkgroep Transitie Proefdiervrije Innovatie Utrecht voor dialoog

34x

Auditbezoek aan eigen dierenlaboratoria voor controle en advies (naast reguliere werkvloerbezoeken)

2x

Auditbezoek aan externen, in dit geval voerleveranciers

1x

Test met het toepassen van Moreel Beraad, bezinning op bredere interne toepassing