Jaarverslag 2021
Menu

Homepage

Verantwoording

Onze kijk op dierproeven, dierenwelzijn en open communicatie

3V & transitie

Hoe wij werken aan vervanging, vermindering, verfijning en transitie

Trends

Aantallen proefdieren en dierproeven over meerdere jaren

Jaarverslag
Dierproeven
2021

Dierproeven Utrecht homepage

Verantwoording

Onze kijk op dierproeven, dierenwelzijn en open communicatie

3V & transitie

Hoe wij werken aan vervanging, vermindering, verfijning en transitie

Jaarcijfers

Aantallen proefdieren en dierproeven in 2021

Trends

Aantallen proefdieren en dierproeven over meerdere jaren