Verantwoording

Onze kijk op dierproeven, dierenwelzijn en open communicatie

Jaarverslag 2021
Menu

Homepage

Verantwoording

Onze kijk op dierproeven, dierenwelzijn en open communicatie

3V & transitie

Hoe wij werken aan vervanging, vermindering, verfijning en transitie

Trends

Aantallen proefdieren en dierproeven over meerdere jaren

Openheid

De Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht doen er alles aan om open en transparant over dierproeven te communiceren met de samenleving.

De basis voor deze open houding en het naar buiten brengen van dit jaarverslag is de Code Openheid Dierproeven. Behalve met dit jaarverslag geven wij vorm aan openheid door middel van: gesprekken en samenwerking met dierenwelzijnsorganisaties, rondleidingen, het onderhouden van een informatieve website (met daarop alle vergunningen en de registratiegegevens van de beide instituten) en het verwelkomen en actief informeren van pers en media.

Een open gesprek met de samenleving stimuleert een kritische houding en een permanente zoektocht naar verbeteringen en vervangende alternatieven. Het 3Rs-Centre brengt tevens een digitale nieuwsbrief uit over 3V-methoden en onderhoudt daarover een website met onder andere een deel voor scholieren. Elk najaar zijn er activiteiten rond het Weekend van de Wetenschap. In 2021 was er weer een Weekend van de Wetenschap, waar onder andere met gezinnen een leerzaam spel over afwegingen bij dierproeven werd gespeeld.

De Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht is actief op LinkedIn. Nieuwsberichten over dierproeven worden gedeeld op Twitter (@UniUtrecht).

Externe communicatie

Jaarverslag

Dit jaarverslag geeft openheid over de cijfers en het beleid ten aanzien van dierproeven, de 3 V's en de transitie naar proefdiervrije wetenschap, en over de wijze waarop het beleid in praktijk wordt gebracht.

Dierenwelzijnsorganisaties

Wij staan in nauw contact met verscheidene dierenwelzijnsorganisaties, laten ons door hen adviseren en werken waar zinvol met hen samen. Dit jaar was er contact en samenwerking met Animal Rights, de Dierenbescherming, PETA en Proefdiervrij.

Pers en media

Wij verwelkomen journalisten en werken mee aan programma's en reportages. (Zie beneden voor nieuwsberichten.)

Rector’s League

Binnen de Rector’s League, een activiteit van de Universiteit Utrecht om middelbare scholieren kennis te laten maken met universitair onderwijs, verzorgde het 3Rs-Centre op één school een gastcollege met de titel: Proefdieren in wetenschappelijk onderzoek: noodzaak of ongewenst?

Lesplan voor middelbare scholen

Stagiair Wetenschapscommunicatie Jolijn Jansen ontwikkelde een Lesplan Dierproeven (met lerarenhandleiding) dat direct in praktijk gebracht kan worden.

Gastcolleges

Verscheidene medewerkers gaven gastlessen en -colleges over dierproeven aan andere onderwijsinstituten, zoals hogescholen.

Congressen

Medewerkers organiseerden mee en namen deel aan diverse internationale congressen, waaronder het 11de World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences (WC11).

Studium Generale

Studium Generale hield een avond over dieren als model voor de mens. Junior-onderzoekers brachten een ode aan ‘hun’ modeldier en Saskia Arndt, hoogleraar diergedrag, reflecteerde op onze omgang met proefdieren.

Website

Op de website van de Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht is uitgebreide informatie te vinden over dierproeven en dierproevenbeleid.

Rondleidingen

De rondleidingen door het Gemeenschappelijk Dierenlaboratorium werden wegens de coronamaatregelen omgezet naar digitaal. Behalve een groot aantal rondleidingen voor interne cursussen werden er vier groepen van hogescholen digitaal rondgeleid.

Wereldproefdierendag

In het kader van Wereldproefdierendag (24 april) organiseerden we samen met Pint of Science een online symposium onder dezelfde naam. De werkgroep Transitie Proefdiervrije Innovaties Utrecht presenteerde er haar doelen en werkwijze.

Proefdierendebat

Op 8 juni hielden we het Dierproevendebat, gepresenteerd vanuit een studio door Rosanne Herzberger en ingevuld met uitdagende stellingen, bekwame sprekers en pittige discussies.

Symposium over Open Science

Omdat openheid over methoden, data, uitkomsten en conclusies onnodig gebruik van proefdieren kan voorkomen, werd samen met het programma Open Science een online symposium gehouden: Better Animal Research through Open Science.

3Rs-Centre internationaal webinars

Het 3Rs-Centre organiseerde met de Cross-European group of 3Rs-Centres webinars rondom vervanging van basaal-membraan-extracten (BME’s) (substraten voor celgroei), en met ILSI Japan een workshop over proefdiervrije methoden in de voedselindustrie.

Beoordeling Achteraf

Besloten is om ook de Beoordelingen Achteraf van projecten met dierproeven te publiceren op de website van de Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht, in het licht van openheid. Zij worden toegevoegd aan de dossiers die bestaan uit onder andere de vergunningaanvraag, het DEC-advies en de beschikking.

Optredens en vermeldingen in de media

Lichte stijging aantal dierproeven

Dierproeven en corona

Open Science bij dierproeven

Taalonderzoek met zebravinken

25 jaar gekloneerd schaap Dolly

Intelligentie boerderijdieren

Proefdieren met pensioen

Nu de herziene Wet op de dierproeven zeven jaar van kracht is, worden de eerste Beoordelingen Achteraf opgesteld bij afgeronde projecten waarin ernstig ongerief verwacht werd. Een Beoordeling Achteraf is daarbij verplicht en wordt net als een Projectvoorstel getoetst door de Dierexperimentencommissie Utrecht. Wat dit gaat opleveren voor het voorkómen van ernstig ongerief in de toekomst is nog niet te zeggen.