Verantwoording

Onze kijk op dierproeven, dierenwelzijn en open communicatie

Jaarverslag 2021
Menu

Homepage

Verantwoording

Onze kijk op dierproeven, dierenwelzijn en open communicatie

3V & transitie

Hoe wij werken aan vervanging, vermindering, verfijning en transitie

Trends

Aantallen proefdieren en dierproeven over meerdere jaren

Helder beleid

Het gezamenlijke beleid rond de omgang met proefdieren bij de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht wordt geformuleerd en gecontroleerd door de Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht.


In 2021 werden diverse beleidsdocumenten herzien:

Aan het geheel herziene kwaliteitsbeleid werd een kwaliteitsjaarplan toegevoegd met actiepunten die in een jaarlijkse cyclus geëvalueerd en bijgesteld worden.

Kwaliteitsbeleid met kwaliteitsjaarplan

Het beleid Verzamelen weefsels van dieren werd op een aantal punten herzien. Zo werden er een voor onderzoekers behulpzame beslisboom toegevoegd en het nieuwe digitale platform (ATEX) voor het uitwisselen van weefsels. Ook werd er nieuw beleid gemaakt: Ondersteunen onderzoek met primaten. Dit was er voorheen niet, omdat er geen faciliteit met primaten is en er geen projectvergunningen worden aangevraagd voor onderzoek of onderwijs met primaten, maar het wel kan voorkomen dat onderzoekers meewerken aan onderzoek met primaten elders.

Verzamelen weefsel van Dieren Ondersteunen onderzoek met primaten
Dierproeven Beleid