Trends

Aantallen proefdieren en dierproeven over meerdere jaren

Jaarverslag 2021
Menu

Homepage

Verantwoording

Onze kijk op dierproeven, dierenwelzijn en open communicatie

3V & transitie

Hoe wij werken aan vervanging, vermindering, verfijning en transitie

Trends

Aantallen proefdieren en dierproeven over meerdere jaren

Trend aantal dierproeven

Over de periode 2001-2021 is het aantal dierproeven dat is uitgevoerd door de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht gedaald van 51.900 naar 20.576. Vooral in de periode 2010-2014 was er een flinke afname van het aantal dierproeven. In 2020 en 2021 is het aantal dierproeven echter weer licht gestegen.


De toename in 2021 komt voornamelijk doordat het aantal dierproeven met muizen, ratten en zebravissen toenam. De indruk bestaat dat dit deels te wijten is aan het hervatten van onderzoek en onderwijs dat in 2020 niet uitgevoerd kon worden in verband met coronabeperkingen.

Vanwege de coronapandemie en de effecten daarvan op onderzoek en onderwijs is 2021 een complex jaar om te interpreteren. Door de gedeeltelijke lockdown waren er minder onderzoekers ter plaatse aanwezig. Onderzoek werd soms uitgesteld en niet al het onderwijs werd in 2021 volledig hervat. Anderzijds zijn er dierproeven alsnog uitgevoerd die in 2020 niet uitgevoerd konden worden. Er zijn geen dierproeven voortijdig afgebroken. Ook zijn er geen dieren gedood enkel en alleen vanwege de coronabeperkingen.

Trend aantal dierproeven
UMC Utrecht
Universiteit Utrecht