Jaarcijfers

De jaarcijfers laten precies zien hoeveel dierproeven er gedaan zijn met hoeveel proefdieren.

Jaarverslag 2021
Menu

Homepage

Verantwoording

Onze kijk op dierproeven, dierenwelzijn en open communicatie

3V & transitie

Hoe wij werken aan vervanging, vermindering, verfijning en transitie

Trends

Aantallen proefdieren en dierproeven over meerdere jaren

Diersoorten

Bij elk onderzoeks- of onderwijsproject wordt zorgvuldig en op wetenschappelijke gronden bepaald welke diersoort de meest passende is. Muizen worden het meest gebruikt.

Infographic Proefdieren per soort

Bij de meeste dierproeven worden kleine knaagdieren ingezet. Vooral muizen worden veel gebruikt, onder meer omdat veel onderzoek vanouds op muizen is gedaan, er relatief veel kennis is over hoe het muizenlichaam reageert, er veel genetisch gewijzigde varianten van muizen beschikbaar zijn voor specifieke onderzoeksvragen, en er veel hulpmiddelen beschikbaar zijn voor onderzoek met muizen (bijvoorbeeld: antistoffen die in muizen gebruikt kunnen worden).

Ruim de helft van de dierproeven (56%) werden gedaan met muizen. Naast muizen werden ook zebravissen (18%), ratten (11%) en kippen (ca. 6%) veelvuldig ingezet. Voor onderwijs werden behalve muizen en ratten vooral ook konijnen, honden, katten, paarden, schapen, runderen, kippen en duiven ingezet, onder andere voor onderwijs aan studenten diergeneeskunde.

Diersoort UU UMC Utrecht Totaal Percentage
muis 2.223 9.284 11.507 55,92%
zebravis 3.656   3.656 17,77%
rat 976 1.360 2.336 11,35%
huishoender 1.213 1.213 5,90%
rund 780 780 3,79%
hond 223 10 233 1,13%
varken 75 103 178 0,87%
andere vogels 170 170 0,83%
schaap 106 37 143 0,69%
kat 140 140 0,68%
paard, ezel en kruisingen 82   82 0,40%
konijn 47 25 72 0,35%
fret 24 24 0,12%
cavia 22 22 0,11%
geit 4 16 20 0,10%
Totaal 9.719 10.857 20.576 100,00%