Jaarcijfers

De jaarcijfers laten precies zien hoeveel dierproeven er gedaan zijn met hoeveel proefdieren.

Jaarverslag 2021
Menu

Homepage

Verantwoording

Onze kijk op dierproeven, dierenwelzijn en open communicatie

3V & transitie

Hoe wij werken aan vervanging, vermindering, verfijning en transitie

Trends

Aantallen proefdieren en dierproeven over meerdere jaren

Dierproeven per doel

Circa de helft van alle dierproeven (55%) werd uitgevoerd voor fundamenteel onderzoek. Ongeveer een derde deel (31%) was voor toegepast en translationeel onderzoek. 14% van de dierproeven werd uitgevoerd voor onderwijs. Ongeveer 0,5% had betrekking op ‘fok met ongerief’.

Infographic Dierproeven per doel

Fundamenteel onderzoek is onderzoek naar processen zonder dat de toepassing al direct in beeld is, bijvoorbeeld onderzoek om inzicht te krijgen in de werking van organen. Toegepast onderzoek is onderzoek dat gericht is op een toepassing, bijvoorbeeld voor een medische therapie. Translationeel onderzoek verbindt fundamenteel en toegepast onderzoek, zoals onderzoek naar de vraag welke stoffen invloed hebben op de werking van een orgaan. 14% van de dierproeven werd uitgevoerd voor onderwijs. Dit is circa 400 minder dan in 2020, wat mede het gevolg is van het niet doorgaan van praktijklessen als gevolg van corona. De verdeling vormt een goede afspiegeling van de kernactiviteiten van de beide instellingen: fundamenteel onderzoek, de zoektocht naar toepassingen en uiteraard onderwijs aan studenten.

Het aantal dierproeven voor onderwijs ligt grofweg een kwart lager dan in 2019. Dit komt deels door het gebruik van proefdiervrije onderzoeksmethoden, maar vooral ook door corona: practica voor studenten moesten uitgesteld of afgelast.


Fok met ongerief kan twee dingen betekenen. Ten eerste: er wordt een eigenschap in het dier gefokt waar het dier last van kan hebben (denk aan muizen die extra snel tumoren ontwikkelen voor kankeronderzoek). Ten tweede: er wordt weefsel of bloed afgenomen om te bepalen of een dier de juiste genen heeft (genotypering). Beide tellen in de cijfers mee als dierproef, ook als het dier uiteindelijk niet in een proef is gebruikt. De ‘oorknip’ (het wegnemen van een stukje oorweefsel om dieren uit elkaar te houden (identificatie) geldt niet als dierproef. Het gaat hier voornamelijk om muizen en zebravissen.