3V & transitie

Hoe wij werken aan vervanging, vermindering, verfijning en transitie

Jaarverslag 2021
Menu

Homepage

Verantwoording

Onze kijk op dierproeven, dierenwelzijn en open communicatie

3V & transitie

Hoe wij werken aan vervanging, vermindering, verfijning en transitie

Trends

Aantallen proefdieren en dierproeven over meerdere jaren

Vervanging & transitie

Vervanging is het grondig nagaan of dierproeven vervangen kunnen worden door andere methoden en deze toe te passen of zo nodig te ontwikkelen, zoals celkweken, computersimulaties, onderzoek met dode dieren of slachtafval, onderzoek met mensen en mini-organen op een chip. Werken aan Vervanging draagt bij aan de transitie naar proefdiervrije innovatie, een benadering die niet de dierproef als referentiepunt neemt, maar volledig uitgaat van de wetenschappelijke vraag en de beste manier om daar antwoord op te geven. Wat deden wij dit jaar aan Vervanging en transitie?

1

Transitie Proefdiervrije Innovatie

We werkten nauw samen met het programma Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI) van de rijksoverheid. We namen bij dit programma deel aan een online helpathon om tot proefdiervrije oplossingen te komen.

2

Transitie Proefdiervrije Innovatie Utrecht

De werkgroep TPI Utrecht van de Universiteit Utrecht, het UMC Utrecht en Hogeschool Utrecht organiseerde voor het eerst ook zelf een online helpathon, waarin een Utrechtse onderzoeker denkrichtingen aangereikt kreeg om de lokale afgifte van medicinale stoffen te meten. Verder adviseerde de werkgroep het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht en de Raad van Bestuur van het UMC Utrecht over onder andere de ontwikkeling van nieuwe leerstoelen op het gebied van proefdiervrije innovatie en de aankomende nieuwbouw van een laboratoriumgebouw waarin proefdierverblijven en laboratoria voor proefdiervrije innovaties zullen worden gecombineerd.

3

Utrecht Advanced In Vitro Methods

De zeer gewilde Summer School Advanced In Vitro Models van de innovatiehub Utrecht Advanced In Vitro Methods (U-AIM) moest komen te vervallen door de coronacrisis. Studenten leren er over onderzoeksmethoden zonder proefdieren. Er is goede hoop dat de cursus in 2022 weer door kan gaan.

4

Organoïden van kippen

De Universiteit Utrecht werkt aan de ontwikkeling van organoïden (mini-organen bestaand uit klompjes cellen), onder andere voor het nabootsen van processen bij kippen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van weefsel van proefdieren (kippen) die toch al gedood moeten worden in het kader van dierproeven.

5

Vervangende methoden studie diergeneeskunde

Het curriculum van de studie diergeneeskunde wordt vernieuwd. Daarbij wordt ernaar gestreefd om, onder meer door het inzetten van proefdiervrije methoden, minimaal gebruik te maken van proefdieren in het onderwijs. De bacheloropleiding is al vrij van dierproeven.

6

Online lunchsymposium over hersen-organoïden, 25 november

De groep Translational Neuroscience van het Brain Center Rudolf Magnus (UMC Utrecht) hield een online lunchsymposium over hersen-organoïden, waarbij alle belangstellenden welkom waren. De opname werd beschikbaar gesteld om terug te kijken.

7

Avatar Zoo wint Venture Challenge Proefdiervrij

Daniela Salvatori, hoogleraar vergelijkende anatomie en fysiologie, won met haar team de Venture Challenge van Proefdiervrij met Avatar Zoo (3D-simulaties van dieren).

8 Dierdonorcodicil

Ook in 2021 stonden velen via de dierenarts het dode lichaam van hun huisdier af voor de wetenschap:

104x

Honden

71x

Katten

1x

Parkiet

Dierdonorcodicil