3V & transitie

Hoe wij werken aan vervanging, vermindering, verfijning en transitie

Jaarverslag 2021
Menu

Homepage

Verantwoording

Onze kijk op dierproeven, dierenwelzijn en open communicatie

3V & transitie

Hoe wij werken aan vervanging, vermindering, verfijning en transitie

Trends

Aantallen proefdieren en dierproeven over meerdere jaren

3V & transitie

Aan dierproeven worden strenge eisen gesteld. Eén daarvan is dat er alles aan moet zijn gedaan om Vervanging, Vermindering en Verfijning te realiseren. Wij zien daar streng op toe. Zo werken wij bovendien mee aan de transitie naar proefdiervrije innovatie.

Thema's

Dierproeven Utrecht 3V & transitie

Veel van onze activiteiten van 2021 droegen bij aan 3V in totaal: Vervanging, Vermindering en Verfijning, en aan de transitie naar proefdiervrije innovatie. Die transitie houdt in dat het doen van dierproeven niet langer de standaard is bij biomedisch onderzoek en onderwijs. Uitgangspunt is hoe een wetenschappelijk vraagstuk het beste beantwoord kan worden. Dat vereist omdenken.

1

Advies en controle

Het 3Rs-Centre van de Universiteit Utrecht adviseert jaar in jaar uit onderzoekers over Vervanging, Vermindering en Verfijning. Samen met de Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht controleert het 3Rs-Centre of de onderzoekers hierover ook daadwerkelijk uitgebreid verantwoording afleggen in hun projectvoorstellen voor dierproeven. Indien nodig wordt hierover advies gegeven.

2

3V-Stimuleringsfonds

Dit gezamenlijke fonds van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht kende geen nieuwe ronde in 2021. Wel werden eerdere ontvangers van de subsidie geïnterviewd over hun onderzoek, zoals Feline Lindhout over het kweken van hersencellen en Jeffrey de Gier over een zacht plastinaat van een teef voor het Skills Lab, of het onderzoek naar computersimulatie van het hart door Aurore Lyon.

3

PREPARE en ARRIVE

Ook in 2021 promootten we bij onze onderzoekers de richtlijnen PREPARE voor voorbereiding van dierproeven en ARRIVE voor publicatie ervan. Ze vormen op dit moment de gouden standaard om goede wetenschap te bevorderen. De Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht is betrokken bij een internationaal initiatief om voorwaarden op te stellen die fondsen kunnen hanteren bij het verstrekken van onderzoekssubsidies. De voorwaarden, waaronder toepassing van ARRIVE en PREPARE, dragen bij aan een goede opzet en rapportage van preklinisch onderzoek.

4

Systematic Reviews

Vanuit de faculteit Diergeneeskunde werd een workshop Systematic Reviews of Animal Studies aangeboden, met subsidie van ZonMw. In de workshop leren onderzoekers op een systematische manier te analyseren wat er over een bepaald wetenschappelijk vraagstuk al bekend is in de literatuur.

5

LifeLong Learning

De cursus My Animal Research: Experimental Design wordt voortaan jaarlijks gegeven en gepromoot voor promovendi die onderzoek doen met proefdieren. Er werd gewerkt aan een kennisclip over het belang van een goede studieopzet, die tevens als promotieclip voor de cursus dient. Vele externe online symposia werden aangekondigd om ‘een Leven Lang Leren’ te stimuleren.

6

LERU

Een themagroep rond dierproeven van de League of European Research Universities (LERU) kwam in 2021 één keer bij elkaar. Zij besprak onder andere transparantie en Culture of Care (een cultuur van zorgzaamheid voor mens en dier). Verder droeg de groep bij aan de reactie van LERU op plannen voor een Europees actieplan om dierproeven uit te faseren: An end to the use of animals in research and testing in Europe? Much ado about nothing...

7

Mastercursus

Met externe hulp, onder andere gemobiliseerd tijdens een helpathon van het landelijke programma Transitie Proefdiervrije Innovatie, wist de faculteit Diergeneeskunde in enkele maanden de nieuwe mastercursus Better Science with Less Animal Experimentation te realiseren en bekend te maken onder studenten in de levenswetenschappen. De cursus was al snel vol en werd begin 2021 voor het eerst gegeven. De cursus wordt jaarlijks herhaald.

8

BATI

De Beyond Animal Testing Index (BATI) is een transparante, objectieve en onafhankelijke benchmarktool voor inspanningen en prestaties rond 3V en de transitie naar proefdiervrije innovaties. Met BATI kan een organisatie haar voortgang monitoren. De Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht deden mee aan een pilot om de tool te testen en te verbeteren.